فوریه 14, 2020

آيا ميتوان روي تاتو قديمي میکروبلیدینگ کرد؟

معمولا اینکار انجام نمی شود مگر اینکه بعد از یازدید ابروها نظر پیگمنتر عوض شود أنهم بخاطر نازکی و کمرنگی تاتوی قدیمی.
فوریه 14, 2020

چند روز بعد از انجام میکروبلیدینگ ميشود موهاي ابرو را رنگ كرد؟

بهتر است يكماه از انجام میکروبلیدینگ بگذرد و بعد از آن ابروها را رنگ كنيد
فوریه 14, 2020

ماندگاري میکروبلیدینگ ابرو چقدر است؟

ماندگاري بستگي به جنس پوست از لحاظ چرب يا خشك بودن دارد
فوریه 14, 2020

تفاوت میکروبلیدینگ با ميكروپيگمنتيشن چيست؟

میکروبلیدینگ هاشور بسيار ظريف و شبيه به مو است ولي ميكروپيگمنتيشن خطوط هاشور يك مقدار ضخيمتر است
09390601725