مرکز میکروبلیدینگ ابرو در مشهد با هستی صفرزاده

بلیدینگ ابرو به روش فیبروز

بلیدینگ ابرو به روش فیبروز این روش برای تمامی افراد هم خانمها وهم آقایانی که از کمپشتی ابروها های خود رنج میبرند و میخواهند حالتی کاملا نچرال و طبیعی داشته باشند قابل اجرا است این روش حتی برای دختر خانها هم مناسب است در این روش خطوطی به شکل موهای ظریف ابرو رسم میشود و خطوط به قدری ظریف است که قابل تشخیص برای افراد نمیباشد که این خطوط موهای ابروست یا رسم خطوط یکی از پر طرفدار ترین روش های روز دنیا این روش است که بهتون پیشنهادش میکنیم